قصرنو 15سال سابقه درخشان در زمین های علی آباد

مشاهده تمام موارد

ما بهتیرن پیشنهاد ها را در شهر داریم

property
برای فروش ویژه
231 متراژ 4 اتاق خواب 4 حمام
1 پارکینگ

  4 سال پیش

علی آباد کلنگان

کرمان, استان کرمان, ایران

123 متراژ اتاق خواب 3 حمام
پارکینگ

  4 سال پیش

property
برای فروش ویژه
155 متراژ اتاق خواب 4 حمام
پارکینگ

  4 سال پیش